+48 695 396 087 trade@grand-activated.pl

Oczyszczanie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza polega na wprowadzaniu do atmosfery, na skutek działalności człowieka, substancji chemicznych, cząstek stałych lub materiałów biologicznych, szkodliwych lub uciążliwych dla ludzi lub innych organizmów żywych oraz środowiska. Atmosfera to złożony, dynamiczny, naturalny układ gazowy, który jest niezbędny dla podtrzymania życia na Ziemi.

Szeroka gama węgli aktywnych Spółki Grand Activated przeznaczonych do oczyszczania powietrza i gazów jest opracowana specjalnie w celu usuwania tlenków siarki, tlenków azotu, chlorków, dioksyn i innych organicznych związków lotnych, które mają negatywny wpływ na środowisko.

Główne produkty Spółki Grand Activated w dziedzinie oczyszczania powietrza i gazów to:

  • AKPA-22
  • AKP-5
  • NG I
  • NG II
  • AG
  • AG-5S

Aby uzyskać więcej informacji o produktach Spółki Grand Activated, skontaktuj się z nami.

GRAND ACTIVATED